Open top menu
Monday, 13 October 2014         
வலை தளங்களை உருவாக்க மிக அதிகமாக மக்கள்  பயன்படுத்தும் ஒரு Applications இந்த Wordpress . இதனை கொண்டு மிக சுலபமாக வலைத்தளங்களை உருவாக்கலாம் .உங்களின் வெப்சைட் ஐ  நீங்களே உருவாக்க இந்த WordPress டுடோரியல் உங்களுக்கு மிக உதவியாக  இருக்கும் . WordPress கற்பதனால் உங்களின் வெப்சைட் ஐ நீங்களே  உருவாக்க  மற்றும் EDIT செய்ய முடியும் . இதனை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை கிழே உள்ள வீடியோ பதிவில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது .

Wordpress Tutorials Series having the Below Videos:


 • WordPress Tutorials in Tamil 1.How to Install WordPress
 • WordPress Tutorials in Tamil 2. Change Template
 • WordPress Tutorials in Tamil 3. post
 • WordPress Tutorials in Tamil 4. Pages & Categories
 • WordPress Tutorials in Tamil 5. Menus
 • WordPress Tutorials in Tamil 6. Working With HTML
 • WordPress Tutorials in Tamil 7. Add Images
 • WordPress Tutorials in Tamil 8. Create Sub Menu
 • WordPress Tutorials in Tamil 9. Change Header Images
 • WordPress Tutorials in Tamil 10. Set Featured Images
 • WordPress Tutorials in Tamil 11.Widgets
 • WordPress Tutorials in Tamil 12. Change General Settings
 • WordPress Tutorials in Tamil 13. Change Default Home page
 • WordPress Tutorials in Tamil 14. Permalinks
 • WordPress Tutorials in Tamil 15. Links
 • WordPress Tutorials in Tamil 16. Plugins
 • WordPress Tutorials in Tamil 17. Add Users
 • WordPress Tutorials in Tamil 18. Comments
 • WordPress Tutorials in Tamil 19. Theme Options
 • WordPress Tutorials in Tamil 20. Customize
 • WordPress Tutorials in Tamil 21. Editor
 • WordPress Tutorials in Tamil 22. Sitemap Generator
 • WordPress Tutorials in Tamil 23. Robots dot txt
 • WordPress Tutorials in Tamil 24. SEO Plugins
 • WordPress Tutorials in Tamil 25. More Plugins

நீங்கள் WordPress ஐ தமிழில் கற்க கிழே உள்ள Button ஐ  click செய்யவும் .

 Go to Watch on Youtube PlaylistGo to Watch on TamilTutorials WebSite

இந்த பதிப்பு உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் share செய்யவும் . இதுபோன்ற பதிப்புகளை பெற Subscribe செய்யுங்கள் .
Different Themes
Posted by Skyfree Seenu

I Hope,You Like this Post. For More Post Like TechNews,Computer Tutorials, Tips, Security and Science News Just Subscribe. If You Like this Post Please Share to Your Friends.

0 comments